Hlavní obsah

mluvčí

Vyskytuje se v

prezident: mluvčí prezidentaпресс-секрета́рь президе́нта

rodilý: rodilý mluvčíноси́тель языка́

tiskový: tiskový mluvčíпресс-секрета́рь

спи́кер: tiskový mluvčíпресс-спи́кер

mluvčí: rodilý mluvčíноси́тель языка́