Hlavní obsah

zvláštní

Vyskytuje se v

dopisovatel: спецко́р, специа́льный корреспонде́нтzvláštní dopisovatel

jednotka: отря́д осо́бого назначе́нияjednotka zvláštního nasazení

škola: шко́ла для дете́й с заде́ржкой психи́ческого разви́тияzvláštní škola

vlak: дополни́тельный по́ездzvláštní vlak

znamení: осо́бенный знакzvláštní znamení

zpravodaj: специа́льный/вое́нный корреспонде́нтzvláštní/válečný zpravodaj

komise: специа́льная/экспе́ртная коми́ссияzvláštní/expertní komise

vydání: экстре́нный вы́пуск (газе́ты)zvláštní vydání (novin)

vyslanec: специа́льный посла́нникzvláštní vyslanec

корреспонде́нт: специа́льный корреспонде́нтzvláštní zpravodaj

обстоя́тельство: при стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

осо́бенно: не осо́бенноnic moc, nic zvláštního

специа́льный: специа́льный вы́пуск газе́тыzvláštní vydání novin

эффе́кт: специа́льные эффе́ктыzvláštní efekty

zvláštní: вспомога́тельная шко́лаzvláštní škola