Hlavní obsah

ztracený

Vyskytuje se v

ztratit: být ztracenv nesnázích ap. поги́бнуть, пропа́сть, быть поте́рян

hlas: ztratit hlasпотеря́ть го́лос

hlava: ztratit hlavuпотеря́ть го́лову

kuráž: ztratit kurážподжа́ть хвост, струси́ть

odvaha: ztratit odvahuпасть ду́хом

případ: ztracený případги́блое де́ло

váha: ztratit/přibrat na vázeпотеря́ть/приба́вить в ве́се

důvěra: ztratit čí důvěruпотеря́ть чьё дове́рие, лиши́ться дове́рия кого

chuť: ztratit chuťпотеря́ть вкус

jídlo: ztratit chuť k jídluпотеря́ть аппети́т

klid: ztratit klidпотеря́ть споко́йствие

zájem: ztratit zájemутра́тить интере́с

ztratit: ztratit vědomíпотеря́ть созна́ние

ztratit: ztratit hlasлиши́ться го́лоса

ztratit: ztratit nadějiразру́шить наде́жды

ztratit: ztratit nit rozhovoruпотеря́ть нить разгово́ра

ztratit: ztratit stopuпотеря́ть след

ztratit se: Asi jsme se ztratili.Ка́жется мы заблуди́лись.

вы́йти: вы́йти из терпе́нияztratit trpělivost

не́чего: не́чего теря́тьnení co ztratit

проглоти́ть: Ты язы́к проглоти́л?Ztratil jsi řeč?

сби́ться: сби́ться с ку́рсаztratit směr, odchýlit se od kurzu

авторите́т: приобрести́/урони́ть авторите́тzískat/ztratit autoritu

ги́блый: Э́то ги́блое де́ло.Je to ztraceno.

заве́домо: заве́домо ги́блое де́лоpředem ztracená věc

лиши́ть: Не лишён чу́вства ю́мора.Neztratil smysl pro humor.

путь: сби́ться с пути́sejít z cesty, ztratit správný směr

созна́ние: потеря́ть созна́ниеztratit vědomí

терпе́ние: вы́йти из терпе́нияztratit trpělivost

утону́ть: Кому́ быть пове́шенным, тот не уто́нет.Kdo má být oběšen, ten se neutopí., Není co ztratit.