Hlavní obsah

zájem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pozornost) интере́с, внима́ниеztratit zájemутра́тить интере́с
  2. (prospěch, užitek) интере́с, заинтересо́ванностьhájit veřejné zájmyзащища́ть обще́ственные интере́сыosobní zájemли́чный интере́с
  3. (záliba) интере́с, увлече́ниеzájem o uměníинтере́с к иску́сствуmít společné zájmyиме́ть совме́стные увлече́ния
  4. (předmět pozornosti) интере́сpráv. střet zájmůстолкнове́ние интере́сов

Vyskytuje se v

bytostný: быть кро́вно заинтересо́ванным в чёмmít bytostný zájem na čem

centrum: центр внима́нияcentrum zájmu

eminentní: исключи́тельный интере́с к чемуeminentní zájem na čem, o co

střet: столкнове́ние интере́совpráv. střet zájmů

budit: вызыва́ть интере́сbudit zájem

hájit: защища́ть свои́ интере́сыhájit své zájmy

jednota: о́бщность интере́совjednota zájmů

projevit: заинтересова́ться, поинтересова́тьсяprojevit zájem

projevovat: пока́зывать интере́с к де́луprojevovat zájem o věc

živý: живо́й интере́сživý zájem

фо́кус: попа́сть в фо́кус внима́нияstát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmu

интере́с: слу́шать без интере́саposlouchat bez zájmu

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

zájem: ли́чный интере́сosobní zájem