Hlavní obsah

žádný

Zájmeno

  1. (ani jediný) никако́йza žádnou cenuни за что (на све́те)Není to žádný zázrak.Э́то не чу́до.
  2. (při zesílení záporu) совсе́м не, во́все не, никако́й (не)Žádné strachy!Не бо́йтесь!Žádnou paniku!Без па́ники!Už žádné řeči!И никаки́х (гвозде́й)!

Vyskytuje se v

hloupost: Без шу́ток!Žádné hlouposti!

případ: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě

žádný: ни за что (на све́те)za žádnou cenu

anděl: Я (сам) далеко́ не а́нгел.Nejsem žádný anděl.

komplikace: Е́сли не бу́дет никаки́х осложне́ний...Pokud nenastanou žádné komplikace...

legrace: Э́то не шу́тка.To není žádná legrace.

příbuzný: У меня́ нет родны́х.Nemám žádné příbuzné.

smysl: Э́то не име́ет никако́го смы́сла.To nemá žádný smysl.

škoda: Не беда́!Žádná škoda!

užitek: Мне от э́того нет никако́й по́льзы.Nemám z toho žádný užitek.

zábrana: Не зна́ет никаки́х прегра́д.Nemá žádné zábrany.

cena: ни за что́za žádnou cenu

holubník: Здесь не база́р/проходно́й двор.Tady není žádný holubník.

sláva: Тот фильм ничего́ осо́бенного/так себе́.Ten film není žádná sláva.

učený: Не бо́ги горшки́ обжига́ют., Пе́рвый блин ко́мом.Žádný učený z nebe nespadl.

věda: Э́то де́ло нехи́трое.To není žádná věda.

vyhlídka: Он не име́ет никаки́х перспекти́в.Nemá žádné vyhlídky.

карма́н: широ́кий карма́н у когоbohatý, velkorysý člověk, žádný skrblík

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

па́ника: Без па́ники!Žádnou paniku!

спо́рить: О вку́сах не спо́рят.Proti gustu žádný dišputát.

вообще́: Я вообще́ сего́дня не пойду́ гуля́ть.Dnes v žádném případě nepůjdu na procházku.

ни: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě

вкус: О вку́сах не спо́рят.Proti gustu žádný dišputát.

лоб: Вы́ше лба у́ши не расту́т.Žádný strom neroste do nebe.

но́вость: Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.Žádná zpráva - dobrá zpráva.

разгово́р: никаки́х разгово́ровžádné řeči

veškerý: vůbec žádný никако́й, нулево́йveškerý žádný