Hlavní obsah

učený

Vyskytuje se v

specifický: специфи́ческие наруше́ния обуче́нияpsych. specifické poruchy učení

technický: Политехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́т, Техни́ческий институ́тVysoké učení technické

cizí: учи́ть иностра́нный язы́кučit se cizí jazyk

nerad: Он неохо́тно у́чится.Nerad se učí.

polevit: Он стал ху́же учи́ться.Polevil v učení.

učení: обуче́ние реме́слуučení se řemeslu

učit se: учи́ть что наизу́стьučit se co nazpaměť

život: Век живи́ - век учи́сь.Učit se musíš celý život.

chyba: На оши́бках у́чатся., Не спра́шивай ста́рого, спра́шивай быва́лого.Chybami se člověk učí.

orel: Не учи́ учёного.Neuč orla lítat.

povolit: стать ху́же учи́тьсяpovolit v učení

обуча́ть: обуча́ть ремеслу́učit řemeslo

обуча́ться: обуча́ться языка́мučit se jazyky

пла́вать: учи́ться пла́ватьučit se plavat

учи́ть: учи́ть ребя́т пла́ванию/пла́ватьučit děti plavat

чте́ние: учи́ться чте́нию и письму́učit se čtení a psaní

го́лос: с го́лосу зау́чиватьučit se poslechem

учёный: Не учи́ учёного.Neuč orla lítat.

четвёрка: Учи́ться хорошо́, на четвёрки.Dobře se učí, má dvojky.

učený: Не бо́ги горшки́ обжига́ют., Пе́рвый блин ко́мом.Žádný učený z nebe nespadl.