Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • ничто́, ничего́K ničemu to není.Э́то ни к чему́.udělat to jako nicсде́лать в два счётаani za nic (na světě)ни за что (на све́те)pro nic za nicни за что, ни про что

Vyskytuje se v

ani: ani za nichovor. нипочём

jakoby: dělat jakoby nicдержа́ться бу́дто ничего́ на случи́лось

pro: pro nic za nic bez důvoduни за что́ ни про что́

skoro: skoro nicвсего́ ничего́

tu: Kde nic, tu nic.Пустота́/Пу́сто везде́.

z, ze: z ničeho nicни с того́ ни с сего́

za: ani za nicни за что́

za: pro nic za nicбеспричи́нно

zlé: nic ve zlémне в оби́ду будь ска́зано, без зло́го у́мысла

dát: Nedal na sobě nic znát.Он не по́дал ви́ду.

dát se: Nedá se nic dělat.Ничего́ не поде́лаешь.

dávat: Nedává na sobě nic znát.Он не пока́зывает ви́ду.

dělat: Nedá se nic dělat.Ничего́ не поде́лаешь.

dělat: Nic si z toho nedělej.Не пережива́й., Не принима́й бли́зко к се́рдцу.

dít se: Nic se neděje.Всё в поря́дке., Всё норма́льно.

dokazovat: To nic nedokazuje.Э́то ничего́ не дока́зывает.

extra: nic extraничего́ осо́бенного, так себе́

hodit se: To se k ničemu nehodí.Э́то никуда́ не годи́тся., Э́то ни к чему́.

jiný: nezbývá nic jiného než...не остаётся ничего́ друго́го, как...

mít: Nemám nic k proclení.Мне не́чего заяви́ть в деклара́цию.

nadělat: Nic nenaděláš.Ничего́ не поде́лаешь.

namlouvat si: Nic si nenamlouvej.Не обма́нывай себя́.

nemožný: Nic není nemožné.Нет ничего́ невозмо́жного.

platný: Není to nic platné.Э́то ни к чему́., Э́то бесполе́зно.

shledat: Neshledali jsme nic protizákonného.Мы не нашли́ ничего́ противозако́нного.

společný: Nemá s tím nic společného.Он не име́ет с э́тим ничего́ о́бщего.

stát se: Nic se nestalo.Ничего́ не случи́лось., Всё в поря́дке.

stát se: Nikomu se nic nestalo.Ни с кем ничего́ не случи́лось.

štítit se: Neštítí se ničeho.Ниче́м не бре́згает.

věštit: To nevěští nic dobrého.Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.

vidět: Nevidím na tom nic špatného.Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.

všimnout si: Nikdo si ničeho nevšiml?Никто́ ничего́ не заме́тил?

zaleknout se: nezaleknout se ničehoне испуга́ться ничего́

zbýt: Skoro nic nezbylo.Почти́ ничего́ не оста́лось.

zbývat: Nezbývá nic jiného než...Не остаётся ничего́ друго́го, как...

buď: buď všechno nebo nicли́бо/и́ли всё ли́бо/и́ли ничего́

dohromady: Dohromady nic neví.В о́бщем он ничего́ не зна́ет.

něco: Lepší něco než nic.Лу́чше ма́ло, чем ничего́.

povyk: Mnoho povyku pro nic.Мно́го шу́ма из ничего́.

smrt: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

takový: Nic takového jsem nečekal.Ничего́ подо́бного я не ожида́л.

trvat: Nic netrvá věčně.Всё (на све́те) име́ет свой коне́ц., Ничто́ не ве́чно.

určitý: nevědět nic určitého jistéhoне знать ничего́ определённого

věčně: Nic netrvá věčně.Ничто́ (под луно́й) не ве́чно.

zadarmo, zdarma: Na světě není nic zadarmo.Да́ром в ми́ре ничего́ не даётся.

для: не для чего́není proč, na nic

карма́н: пусто́й карма́н у когоmá jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nic

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

лес: как в лесу́nic nechápat, špatně se orientovat

осо́бенно: не осо́бенноnic moc, nic zvláštního

песо́к: стро́ить на песке́ чтоvařit z ničeho, stavět na písku

седло́: Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.Nic nás nemůže rozhodit.

ве́чно: Ничто́ не существу́ет ве́чно.Nic netrvá věčně.

всё: Всё, я домо́й.No nic, jdu domů.

гнуша́ться: Он ниче́м не гнуша́ется.Ničeho se neštítí.

говори́ть: Э́то мне ничего́ не говори́т.To mi nic neříká.

не́чего: Тут не над чем смея́ться.Tady není nic k smíchu.

ничто́: Я ничего́ не ви́жу.Nic nevidím.

пока́: Пока́ ничего́ не изве́стно.Dosud není nic známo.

пустя́к: Э́то пустяки́.To nic není.

скве́рно: Дела́ иду́т скве́рно.Nestojí to za nic., Jde to mizerně.

тут: Тут ничего́ не поде́лаешь.Tady už nic nenaděláš.

тут: Я тут ни при чём.Nemám s tím nic společného.

брань: Брань на во́роту не ви́снет.Z nadávek si nic nedělej.

бре́згать: Он ниче́м не бре́згает.Ničeho se neštítí.

бу́ря: бу́ря в стака́не воды́bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nic

во́ин: Оди́н в по́ле не во́ин.Sám nic nezmůžeš.

го́ре: Слеза́ми го́рю не помо́жешь.Slzami nic nespravíš.

добро́: Не к добру́ э́то.Z toho nekouká nic dobrého.

идти́: идти́ напроло́мnezastavit se před ničím, jít přes mrtvoly

кала́ч: калачо́м не зама́нишь кого кудаza nic na světě nenalákáš koho kam.

край: Моя́ ха́та с кра́ю, ничего́ не зна́ю.přen.nic, já muzikant.

ли́бо: Ли́бо пан, ли́бо пропа́л.Všechno, nebo nic

нет: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

оди́н: Оди́н в по́ле не во́ин.Sám člověk nic nezmůže., V množství je síla.

пережива́ть: Не пережива́й!Nic si z toho nedělej!, Netrap se!

печь: лежа́ть на печи́ležet na peci, přen. válet se, nic nedělat

поню́шка: ни за поню́шку табаку́pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.

про: ни за что́, ни про что́pro nic za nic

разгова́ривать: разгово́ры разгова́риватьhovor. žvanit o ničem, tlachat

са́жа: Дела́ как са́жа бела́.Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.

сват: Он мне ни сват, ни брат.Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.

се́мечко: Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.

се́рый: Се́рого вещества́ у него́ не хвата́ет.Nic mu nedochází., Chybí mu buňky.

толкну́ть: ни в зуб толкну́тьbýt dutý, nic neumět

ха́та: Моя́ ха́та с краю́.nic, já muzikant., Mě se to netýká.

чёрт: ни черта́naprosto nic

я: Я не я, и ло́шадь не моя́.nic, já muzikant.