Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • ничто́, ничего́udělat to jako nicсде́лать в два счётаani za nic (na světě)ни за что (на све́те)pro nic za nicни за что, ни про что

Vyskytuje se v

ani: hovor. нипочёмani za nic

jakoby: держа́ться бу́дто ничего́ на случи́лосьdělat jakoby nic

kde: чего́ нет, того́ нетkde nic tu nic

pro: ни за что́ ни про что́, без причи́ныpro nic za nic bez důvodu

skoro: всего́ ничего́skoro nic

tu: Пустота́/Пу́сто везде́.Kde nic, tu nic.

z, ze: ни с того́ ни с сего́z ničeho nic

za: ни за что́ani za nic

zlé: не в оби́ду будь ска́зано, без зло́го у́мыслаnic ve zlém

dát: Он не по́дал ви́ду.Nedal na sobě nic znát.

dát se: Ничего́ не поде́лаешь.Nedá se nic dělat.

dávat: Он не пока́зывает ви́ду.Nedává na sobě nic znát.

dělat: Ничего́ не поде́лаешь.Nedá se nic dělat.

dít se: Всё в поря́дке., Всё норма́льно.Nic se neděje.

dokazovat: Э́то ничего́ не дока́зывает.To nic nedokazuje.

extra: ничего́ осо́бенного, так себе́nic extra

hodit se: Э́то никуда́ не годи́тся., Э́то ни к чему́.To se k ničemu nehodí.

jiný: не остаётся ничего́ друго́го, как...nezbývá nic jiného než...

mít: Мне не́чего заяви́ть в деклара́цию.Nemám nic k proclení.

nadělat: Ничего́ не поде́лаешь.Nic nenaděláš.

nemožný: Нет ничего́ невозмо́жного.Nic není nemožné.

platný: Э́то ни к чему́., Э́то бесполе́зно.Není to nic platné.

shledat: Мы не нашли́ ничего́ противозако́нного.Neshledali jsme nic protizákonného.

společný: Он не име́ет с э́тим ничего́ о́бщего.Nemá s tím nic společného.

stát se: Ничего́ не случи́лось., Всё в поря́дке.Nic se nestalo.

štítit se: Ниче́м не бре́згает.Neštítí se ničeho.

věštit: Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.To nevěští nic dobrého.

vidět: Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.Nevidím na tom nic špatného.

všimnout si: Никто́ ничего́ не заме́тил?Nikdo si ničeho nevšiml?

zaleknout se: не испуга́ться ничего́nezaleknout se ničeho

zbýt: Почти́ ничего́ не оста́лось.Skoro nic nezbylo.

zbývat: Не остаётся ничего́ друго́го, как...Nezbývá nic jiného než...

buď: ли́бо/и́ли всё ли́бо/и́ли ничего́buď všechno nebo nic

dohromady: В о́бщем он ничего́ не зна́ет.Dohromady nic neví.

něco: Лу́чше ма́ло чем ничего́.Lepší něco než nic.

nový: ничто́ не но́во под луно́йnic nového pod sluncem

povyk: Мно́го шу́ма из ничего́.Mnoho povyku pro nic.

smrt: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

takový: Ничего́ подо́бного я не ожида́л.Nic takového jsem nečekal.

trvat: Всё (на све́те) име́ет свой коне́ц., Ничто́ не ве́чно.Nic netrvá věčně.

určitý: не знать ничего́ определённогоnevědět nic určitého jistého

věčně: Ничто́ (под луно́й) не ве́чно.Nic netrvá věčně.

zadarmo, zdarma: Да́ром в ми́ре ничего́ не даётся.Na světě není nic zadarmo.

для: не для чего́není proč, na nic

карма́н: пусто́й карма́н у когоmá jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nic

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

лес: как в лесу́nic nechápat, špatně se orientovat

осо́бенно: не осо́бенноnic moc, nic zvláštního

песо́к: стро́ить на песке́ чтоvařit z ničeho, stavět na písku

седло́: Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.Nic nás nemůže rozhodit.

ве́чно: Ничто́ не существу́ет ве́чно.Nic netrvá věčně.

всё: Всё, я домо́й.No nic, jdu domů.

гнуша́ться: Он ниче́м не гнуша́ется.Ničeho se neštítí.

говори́ть: Э́то мне ничего́ не говори́т.To mi nic neříká.

не́чего: Тут не над чем смея́ться.Tady není nic k smíchu.

ничто́: Я ничего́ не ви́жу.Nic nevidím.

пустя́к: Э́то пустяки́.To nic není.

брань: Брань на во́роту не ви́снет.Z nadávek si nic nedělej.

бре́згать: Он ниче́м не бре́згает.Ničeho se neštítí.

бу́ря: бу́ря в стака́не воды́bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nic

во́ин: Оди́н в по́ле не во́ин.Sám nic nezmůžeš.

го́ре: Слеза́ми го́рю не помо́жешь.Slzami nic nespravíš.

добро́: Не к добру́ э́то.Z toho nekouká nic dobrého.

идти́: идти́ напроло́мnezastavit se před ničím, jít přes mrtvoly

кала́ч: калачо́м не замани́шь кого кудаza nic na světě nenalákáš koho kam.

край: Моя́ ха́та с кра́ю, ничего́ не зна́ю.přen. Já nic, já muzikant.

ли́бо: Ли́бо пан, ли́бо пропа́л.Všechno, nebo nic, Se štítem nebo na štítě.

нет: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

оди́н: Оди́н в по́ле не во́ин.Sám člověk nic nezmůže., V množství je síla.

пережива́ть: Не пережива́й!Nic si z toho nedělej!, Netrap se!

печь: лежа́ть на печи́ležet na peci, přen. válet se, nic nedělat

поню́шка: ни за поню́шку табаку́pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.

про: ни за что́, ни про что́pro nic za nic

разгова́ривать: разгово́ры разгова́риватьhovor. žvanit o ničem, tlachat

са́жа: Дела́ как са́жа бела́.Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.

сват: Он мне ни сват, ни брат.Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.

се́мечко: Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.

се́рый: Се́рого вещества́ у него́ не хвата́ет.Nic mu nedochází., Chybí mu buňky.

скве́рно: Дела́ иду́т скве́рно.Nestojí to za nic., Jde to mizerně.

толкну́ть: ни в зуб толкну́тьbýt dutý, nic neumět

ха́та: Моя́ ха́та с краю́.Já nic, já muzikant., Mě se to netýká.

чёрт: ни черта́naprosto nic

я: Я не я, и ло́шадь не моя́.Já nic, já muzikant.

nic: сде́лать в два счётаudělat to jako nic