Hlavní obsah

společný

Přídavné jméno

  1. (kolektivní) обще́ственный, совме́стный, о́бщийspolečné stravováníобще́ственное пита́ние, общепи́тspolečnými silamiсовме́стными/о́бщими си́лами
  2. (náležející více lidem) о́бщий, совме́стный
  3. (shodný) о́бщий, еди́ныйNemá s tím nic společného.Он не име́ет с э́тим ничего́ о́бщего.mat. společný jmenovatelо́бщий знамена́тель

Vyskytuje se v

držba: незако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ниеneoprávněná/dočasná/osobní/společná držba

jmění: о́бщее иму́щество супру́говpráv. společné jmění manželů

převést: привести́ дро́би к одному́ знамена́телюmat. převést zlomky na společného jmenovatele

úsilí: совме́стными уси́лиямиspolečným úsilím

domácnost: жить одно́й семьёйžít ve společné domácnosti

měna: национа́льная/о́бщая/еди́ная валю́таnárodní/společná/jednotná měna

ustanovení: о́бщие положе́нияvšeobecná/společná ustanovení

vlastnictví: совладе́льческий домdům ve společném vlastnictví

zájem: име́ть совме́стные увлече́нияmít společné zájmy

řeč: найти́ о́бщий язы́к с кемnajít společnou řeč s kým

пору́ка: кругова́я пору́каspolečné ručení, souručenství

прото́к: о́бщий жёлчный прото́кspolečný žlučovod

ра́ди: ра́ди о́бщего де́лаpro společnou věc

сват: Он мне ни сват, ни брат.Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.

соединённый: соединёнными уси́лиямиspolečným úsilím

язы́к: найти́ о́бщий язы́к с кемnajít společnou řeč s kým

společný: о́бщий знамена́тельmat. společný jmenovatel