Hlavní obsah

vlastnictví

Vyskytuje se v

duševní: duševní vlastnictvíинтеллектуа́льная со́бственность

legální: legální vlastnictví zbraněлега́льное владе́ние ору́жием

nabytí: práv. nabytí vlastnictvíприобрете́ние со́бственности

soukromý: být v soukromém vlastnictvíнаходи́ться в ча́стной со́бственности

интеллектуа́льный: интеллектуа́льная со́бственностьduševní vlastnictví

поземе́льный: поземе́льная со́бственностьpozemkové vlastnictví

ча́стный: ча́стная со́бственностьosobní vlastnictví