Hlavní obsah

duševní

Vyskytuje se v

choroba: психи́ческое заболева́ниеduševní choroba

porucha: душе́вное/не́рвное расстро́йствоpsych. duševní/nervová porucha

prázdnota: душе́вная пустота́duševní prázdnota

síla: физи́ческая/душе́вная си́лаfyzická/duševní síla

vlastnictví: интеллектуа́льная со́бственностьduševní vlastnictví

život: пси́хикаduševní život

интеллектуа́льный: интеллектуа́льная со́бственностьduševní vlastnictví

состоя́ние: душе́вное состоя́ниеduševní stav

у́мственный: у́мственный трудduševní práce

чи́стый: чи́стая рабо́таduševní práce

пи́ща: духо́вная пи́щаduševní potrava

duševní: душе́вная боле́зньduševní choroba