Hlavní obsah

tělesný

Vyskytuje se v

index: med. index tělesné hmotnosti BMIи́ндекс ма́ссы те́ла

stráž: osobní/tělesná strážли́чная охра́на

trest: tělesný trestтеле́сное наказа́ние

vada: tělesná vadaфизи́ческий недоста́ток

váha: tělesná váhaвес челове́ка

výchova: tělesná výchovaфизкульту́ра

disproporce: tělesné disproporceнепропорциона́льное телосложе́ние

postižení: vrozené tělesné postiženíврождённая инвали́дность

potřeba: vykonat tělesnou potřebuотпра́вить есте́ственную на́добность

teplota: tělesná teplotaтемперату́ра те́ла

теле́сный: теле́сное наказа́ниеtělesný trest

теле́сный: теле́сные недоста́ткиtělesné vady

физи́ческий: физи́ческий недоста́токtělesná vada