Hlavní obsah

vlastnictví

Vyskytuje se v

duševní: интеллектуа́льная со́бственностьduševní vlastnictví

legální: лега́льное владе́ние ору́жиемlegální vlastnictví zbraně

nabytí: приобрете́ние со́бственностиpráv. nabytí vlastnictví

soukromý: находи́ться в ча́стной со́бственностиbýt v soukromém vlastnictví

интеллектуа́льный: интеллектуа́льная со́бственностьduševní vlastnictví

поземе́льный: поземе́льная со́бственностьpozemkové vlastnictví

ча́стный: ча́стная со́бственностьosobní vlastnictví

vlastnictví: поземе́льная со́бственностьpozemkové vlastnictví