Hlavní obsah

ча́стный

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. dílčí, částečný, jednotlivý problém, zkouška ap.
  2. specifický, zvláštní, ojedinělýча́стный слу́чайojedinělý případ
  3. osobní, soukromý adresa, život ap.ча́стная перепи́скаsoukromá korespondence
  4. soukromý, privátní sektor, majetek ap.ча́стный владе́лецsoukromý vlastníkча́стное лицо́soukromá osoba, soukromník ча́стное предприя́тиеsoukromý podnik
  5. individuální, osobní, samostatnýча́стная со́бственностьosobní vlastnictví

Vyskytuje se v

предпринима́тельство: ча́стное предпринима́тельствоsoukromé podnikání

детекти́в: ча́стный детекти́вsoukromý detektiv

částečný: ча́стное затме́ниеastron. částečné zatmění

činný: ча́стный предпринима́тельosoba samostatně výdělečně činná

detektiv: ча́стный детекти́вsoukromý detektiv

lékař: врач ча́стной пра́ктикиsoukromý lékař

majetek: ча́стное иму́ществоsoukromý majetek

podnik: госуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тиеstátní/soukromý/rodinný podnik

podnikání: ча́стное предпринима́тельствоsoukromé podnikání

soukromí: размеще́ние в ча́стном се́ктореubytování v soukromí

soukromý: ча́стный се́кторsoukromý sektor

akce: ча́стное мероприя́тиеsoukromá akce

dopravce: ча́стный/междунаро́дный перево́зчикsoukromý/mezinárodní dopravce

klinika: глазна́я/стоматологи́ческая/ча́стная кли́никаoční/stomatologická/soukromá klinika

případ: одино́чный/исключи́тельный/ча́стный слу́чайojedinělý/mimořádný/konkrétní případ

sektor: обще́ственный/ча́стный се́кторveřejný/soukromý sektor

škola: ча́стная/госуда́рственная/церко́вная шко́лаsoukromá/státní/církevní škola

televize: госуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дениеstátní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televize

vlastník: ча́стный владе́лецsoukromý vlastník

záležitost: ча́стное де́лоsoukromá záležitost

ча́стный: ча́стный слу́чайojedinělý případ