Hlavní obsah

částečný

Přídavné jméno

  • части́чныйčástečný úvazekнепо́лная нагру́зкаastron. částečné zatměníча́стное затме́ние

Vyskytuje se v

úvazek: plný/částečný/snížený úvazekпо́лная/части́чная/непо́лная за́нятость

zaměstnanost: částečná/plná zaměstnanostнепо́лная/по́лная за́нятость

kompenzace: ekon. plná/částečná kompenzace ztrátпо́лное/части́чное возмеще́ние убы́тков

uzavírka: částečná uzavírka uliceчасти́чное закры́тие у́лицы

zatmění: úplné/částečné zatmění Slunceпо́лное/части́чное со́лнечное затме́ние

zaměstnání: zaměstnání na částečný/plný úvazekрабо́та с части́чной за́нятостью/на по́лную ста́вку