Hlavní obsah

společný

Přídavné jméno

  1. (kolektivní) обще́ственный, совме́стный, о́бщийspolečné stravováníобще́ственное пита́ние, общепи́тspolečnými silamiсовме́стными/о́бщими си́лами
  2. (náležející více lidem) о́бщий, совме́стный
  3. (shodný) о́бщий, еди́ныйNemá s tím nic společného.Он не име́ет с э́тим ничего́ о́бщего.mat. společný jmenovatelо́бщий знамена́тель

Vyskytuje se v

držba: neoprávněná/dočasná/osobní/společná držbaнезако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ние

jmění: práv. společné jmění manželůо́бщее иму́щество супру́гов

převést: mat. převést zlomky na společného jmenovateleпривести́ дро́би к одному́ знамена́телю

úsilí: společným úsilímсовме́стными уси́лиями

domácnost: žít ve společné domácnostiжить одно́й семьёй

měna: národní/společná/jednotná měnaнациона́льная/о́бщая/еди́ная валю́та

ustanovení: všeobecná/společná ustanoveníо́бщие положе́ния

vlastnictví: dům ve společném vlastnictvíсовладе́льческий дом

zájem: mít společné zájmyиме́ть совме́стные увлече́ния

řeč: najít společnou řeč s kýmнайти́ о́бщий язы́к с кем

společný: mat. společný jmenovatelо́бщий знамена́тель