Hlavní obsah

stát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít být) статьstát se členemстать чле́ном, вступи́ть в соста́вstát se dospělýmповзросле́тьStalo se zvykem ...Вошло́ в привы́чку...
  2. (udát se) случи́ться, произойти́, соверши́тьсяCo se stalo?Что случи́лось?Nic se nestalo.Ничего́ не случи́лось., Всё в поря́дке.Stala se nehoda.Произошла́ ава́рия.
  3. (přihodit se) случи́тьсяNikomu se nic nestalo.Ни с кем ничего́ не случи́лось.

Vyskytuje se v

chyba: Stala se chyba.Оши́бка вы́шла.

mystifikace: stát se obětí mystifikaceоказа́ться же́ртвой мистифика́ции

zázrak: Stal se zázrak.Соверши́лось чу́до.

stát: Stojí si dobře/špatně.Его́ дела́ иду́т/обстоя́т хорошо́/пло́хо.

za: stát si za svýmстоя́ть на своём

лета́: войти́ в лета́dospět, stát se dospělým

настоя́ть: настоя́ть на своёмstát si na svém

фо́кус: попа́сть в фо́кус внима́нияstát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmu

беда́: Случи́лась беда́.Stalo se neštěstí.

привы́чка: вошло́ в привы́чкуstalo se zvykem

ЧП: Случи́лось ЧП.Stalo se neštěstí.

минова́ть: Чему́ быть, того́ не минова́ть.Co se má stát, stane se.

свежо́: свежо́ преда́ниеstalo se nedávno