Hlavní obsah

Zájmeno

  • яZa to já nemohu.В э́том я не винова́т.Dej mi pokoj!Оста́вь меня́ в поко́е!pro mě za měмне всё равно́

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

nechat: To nechte na mě.Э́то моя́ забо́та.

pomoct si: Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.

prdel: Polib mi prdel!Поцелу́й меня́ в жо́пу!

šumák: Je mi to šumák. jednoМне по́фиг.

těšit: Těší mě.(Мне) о́чень прия́тно.

žáha: Pálí žáha.У меня́ изжо́га.

bavit: to nebaví.Мне э́то уже́ надое́ло.

bavit: Práce už nebaví.Рабо́та меня́ уже́ не интересу́ет.

běhat: Běhá mi mráz po zádech.У меня́ мура́шки бе́гают по спине́.

blbě: Je mi blbě.Мне пло́хо.

blinkat: Chce se mi blinkat.Меня́ тошни́т.

bolet: Začala bolet hlava.У меня́ заболе́ла голова́.

brek: Bylo mi do breku.Мне хоте́лось пла́кать.

brnět: Brní pravá noha.У меня́ онемева́ет пра́вая нога́.

brnknout: Brnkni mi zítra.Звя́кни мне за́втра.

břicho: Bolí břicho.У меня́ боли́т живо́т.

být: Je mi teplo.Мне тепло́.

být: Je mi dvacet (let.).Мне два́дцать (лет).

celkem: Je mi to celkem jedno.Мне вообще́ то всё равно́.

cesta: Můžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?

cizí: To je mi cizí.Э́то мне чу́ждо.

čím dál víc: Líbí se mi to čím dál víc.Мне э́то нра́вится всё бо́льше.

čůrat: Chce se mi čůrat.Мне хо́чется пи́сать.

dařit se: Nedaří se mi.Мне не получа́ется.

divně: Je mi nějak divně.Мне что́-то не по себе́.

dobře: Není mi dobře.Мне не по себе́.

dojít: Došla mi trpělivost.Моё терпе́ние зако́нчилось.

donést se: Doneslo se mi, že se chystáš odjet.До меня́ донесло́сь, что ты собира́ешься уе́хать.

dostat: Víckrát tam nikdo nedostane.Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.

doufat: Doufám, že jste pochopili.Вы меня́, наде́юсь, по́няли.

dřevěnět: Nohy mi dřevění.Но́ги у меня́ деревене́ют.

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́.

esemeska: Pošli mi esemesku.Пришли́ мне эсэмэ́ску.

fuk: Je mi to fuk.Мне по плечу́/по бараба́ну/до ла́мпочки.

hlava: Bolí hlava.У меня́ боли́т голова́.

hnusit se: To se mi hnusí.Мне э́то отврати́тельно.

hodit se: To se mi (moc) nehodí.Это мне не (о́чень) подхо́дит.

horko: Je mi horko.Мне жа́рко.

hrabat: mi z toho hrabe.У меня́ уже́ ум за ра́зум захо́дит.

chladno: Je mi chladno.Мне хо́лодно.

chtít se: Chce se mi spát.Мне хо́чется спать.

chtít se: Chce se mi na záchod.Мне ну́жно в туале́т.

chtít se: Nechce se mi pracovat.Мне неохо́та рабо́тать.

chybět: Chybíš mi.Мне не хвата́ет тебя́.

jednat: Jak to se mnou jednáš?А как ты со мно́й поступа́ешь?

jedno: Je mi to jedno.Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.

jímat: Jímá hrůza.Меня́ охва́тывает у́жас.

jít: Pojďte se mnou.Пойдёмте со мно́й.

jít: Jde na spaní.Меня́ кло́нит ко сну.

klepnout: z toho klepne.Меня́ кондра́шка хва́тит.

klid: Nech v klidu.Оста́вь меня́ в поко́е.

kolik: Můžete mi říci kolik je hodin?Вы не подска́жете кото́рый час?

kousnout se: Kousnul se mi počítač.Компью́тер зави́с.

krk: Bolí v krku.У меня́ боли́т го́рло.

kručet: Kručí mi v břiše.У меня́ бурчи́т в животе́.

křeč: Chytly křeče.Меня́ схвати́ла су́дорога.

lepší: Je lepší než já.Он лу́чше меня́.

letět: Tak letím. běžímЯ побежа́л.

líbit se: (Ne)líbí se mi to.Э́то мне (не) нра́вится.

líbit se: Hodně se mi líbí.Она́ мне о́чень нра́вится.

lichotit: Lichotí mi, že...Мне ле́стно, что...

link: Pošli mi link.Скинь мне ссы́лку.

líto: je mi lítoмне жаль/жа́лко

líto: Je mi to ze srdce líto.Мне и́скренне жаль., Я от всей души́ жале́ю.

malý: Staré šaty jsou mi malé.Не влеза́ю в ста́рое пла́тье.

místo: místo вме́сто меня́

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

moc: Je mi to moc líto.Мне о́чень жаль.

moct: Mohl byste mi pomoci?Вы не могли́ бы мне помо́чь?

moct: za to nemůžu.Я тут ни при чём.

motat se: Motá se mi hlava.У меня́ кру́жится голова́.

mrazit: Mrazí mě.Меня́ зноби́т.

mrzet: Mrzí to.Мне жаль.

nechat: Nechte domluvit.Да́йте мне договори́ть.

nechat: to tak nenechám.Я э́то так не оста́влю.

nechat: Nechte na pokoji.Оста́вьте меня́ в поко́е.

nějak: Je mi nějak divně.Мне как-то не по себе́.

nepodařit se: Nepodařilo se mi to.У меня́ (э́то) не получи́лось.

nevolno: Udělalo se mi nevolno.Мне ста́ло пло́хо.

odpustit: Odpusť mi.Прости́ меня́.

osolit: mu to osolím!Я ему́ покажу́!

otravovat: Přestaň otravovat!Отцепи́сь от меня́!

píchat: Píchá v boku/u srdce.У меня́ ко́лет в боку́/се́рдце.

píchnout: Píchla vosa.Меня́ укуси́ла оса́.

píchnout: Píchlo u srdce.Меня́ кольну́ло в се́рдце.

plést: do toho nepleť.Не втя́гивай меня́ в э́то де́ло.

plést: Asi si s někým pletete.Вы меня́ с кем-то перепу́тали.

pocta: Je to pro velká pocta.Э́то больша́я честь для меня́.

poctěný: Jsem poctěna, že jste mne pozvali.Я о́чень ра́да ва́шему приглаше́нию.

počkat: zatím počkám.Я пока́ подожду́.