Hlavní obsah

Zájmeno

  • яZa to já nemohu.В э́том я не винова́т.Dej mi pokoj!Оста́вь меня́ в поко́е!pro mě za měмне всё равно́

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

dvakrát: Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.Není mi dvakrát dobře.

nechat: Э́то моя́ забо́та.To nechte na mě.

pomoct si: Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.

prdel: Поцелу́й меня́ в жо́пу!Polib mi prdel!

šumák: Мне всё по́фиг.hovor. Je mi to šumák. je mi to jedno

těšit: (Мне) о́чень прия́тно.Těší mě.

žáha: У меня́ изжо́га.Pálí mě žáha.

bavit: Мне э́то уже́ надое́ло.Už mě to nebaví.

běhat: У меня́ мура́шки бе́гают по спине́.Běhá mi mráz po zádech.

blbě: Мне пло́хо.Je mi blbě.

blinkat: Меня́ тошни́т.Chce se mi blinkat.

bolet: У меня́ заболе́ла голова́.Začala mne bolet hlava.

brnět: У меня́ онемева́ет пра́вая нога́.Brní mě pravá noha.

brnknout: Звя́кни мне за́втра.Brnkni mi zítra.

břicho: У меня́ боли́т живо́т.Bolí mě břicho.

být: Мне тепло́.Je mi teplo.

cesta: Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?Můžete mi ukázat cestu na mapě?

cizí: Э́то мне чу́ждо.To je mi cizí.

čím dál víc: Мне э́то нра́вится всё бо́льше.Líbí se mi to čím dál víc.

čůrat: Мне хо́чется пи́сать.Chce se mi čůrat.

dařit se: Мне не получа́ется.Nedaří se mi.

divně: Мне что́-то не по себе́.Je mi nějak divně.

dobře: Мне не по себе́.Není mi dobře.

dojít: Моё терпе́ние зако́нчилось.Došla mi trpělivost.

donést se: До меня́ донесло́сь, что ты собира́ешься уе́хать.Doneslo se mi, že se chystáš odjet.

dostat: Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.Víckrát mě tam nikdo nedostane.

doufat: Вы меня́, наде́юсь, по́няли.Doufám, že jste mě pochopili.

dřevěnět: Но́ги у меня́ деревене́ют.Nohy mi dřevění.

fuk: Мне э́то по плечу́/по бараба́ну/до ла́мпочки.Je mi to fuk.

hlava: У меня́ боли́т голова́.Bolí mě hlava.

hnusit se: Мне э́то отврати́тельно.To se mi hnusí.

horko: Мне жа́рко.Je mi horko.

chápat: Я не понима́ю, чего́ вы от меня́ хоти́те.Nechápu, co po mně chcete.

chladno: Мне хо́лодно.Je mi chladno.

chtít se: Мне хо́чется спать.Chce se mi spát.

chybět: Мне не хвата́ет тебя́.Chybíš mi.

jednat: А как ты со мно́й поступа́ешь?Jak to se mnou jednáš?

jedno: Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.Je mi to jedno.

jímat: Меня́ охва́тывает у́жас.Jímá mě hrůza.

jít: Пойдёмте со мно́й.Pojďte se mnou.

klid: Оста́вь меня́ в поко́е.Nech mě v klidu.

kolik: Вы не подска́жете кото́рый час?Můžete mi říci kolik je hodin?

krk: У меня́ боли́т го́рло.Bolí mě v krku.

kručet: У меня́ бурчи́т в животе́.Kručí mi v břiše.

lepší: Он лу́чше меня́.Je lepší než já.

líbit se: Э́то мне (не) нра́вится.(Ne)líbí se mi to.

lichotit: Мне ле́стно, что...Lichotí mi, že...

líto: мне жаль/жа́лкоje mi líto

malý: Не влеза́ю в ста́рое пла́тье.Staré šaty jsou mi malé.

minuta: Подожди́ меня́ мину́точку.Počkej na mě minutu.

místo: вме́сто меня́místo mně

mladší: Он на два го́да моло́же меня́.Je o dva roky mladší než já.

moc: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

moct: Вы не могли́ бы мне помо́чь?Mohl byste mi pomoci?

motat se: У меня́ кру́жится голова́.Motá se mi hlava.

mrazit: Меня́ зноби́т.Mrazí mě.

mrzet: Мне жаль.Mrzí mě to.

nepodařit se: У меня́ (э́то) не получи́лось.Nepodařilo se mi to.

osolit: Я ему́ покажу́!Já mu to osolím!

otravovat: Отцепи́сь от меня́!Přestaň mě otravovat!

píchat: У меня́ ко́лет в боку́/се́рдце/грудь.Píchá mě v boku/u srdce/na prsou.

píchnout: Меня́ кольну́ло в се́рдце.Píchlo mě u srdce.

plést: Не втя́гивай меня́ в э́то де́ло.Mě do toho nepleť.

pocta: Э́то больша́я честь для меня́.Je to pro mě velká pocta.

poctěný: Я о́чень ра́да ва́шему приглаше́нию.Jsem poctěna, že jste mne pozvali.

počkat: Я пока́ подожду́.Já zatím počkám.

podle: по-мо́ему, по моему́ мне́ниюpodle mě

pokoušet se: У меня́, ка́жется, начина́ется грипп.Pokouší se o mne chřipka.

poplést: Вы меня́ сби́ли с то́лку!Vy jste mě popletli!

popudit: Его́ посту́пок возмути́л меня́ до кра́йности.Jeho jednání mě silně popudilo.

poslouchat: Ты меня́ слу́шаешь?Posloucháš mě?

poškrábat: Ко́шка меня́ поцара́пала.Poškrábala mě kočka.

povolení: Покажи́те мне разреше́ние.Ukažte mi povolení.

pozdrav: Переда́йте ему́ приве́т от меня́.Vyřiďte mu ode mě pozdrav.

pozdravovat: Переда́й(те) (мой) приве́т отцу́.Pozdravuj(te) ode mne otce.

poznat: Рад с ва́ми познако́миться., О́чень прия́тно, что я с ва́ми познако́мился.Těší mě, že jsem vás poznal.

problesknout: У меня́ блесну́ла мысль.Hlavou mi probleskl nápad.

před, přede: По́езд ушёл из-под но́са.Vlak mi ujel před nosem.

předbíhat se: Мои́ часы́ спеша́т на де́сять мину́т.Hodinky se mi předbíhají o deset minut.

představit: Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.

představit si: Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!Představ si, že mi volá každý den!

přejít: У меня́ пропа́ла охо́та.Přešla mě chuť.

přepojit: Вы не могли́ бы меня́ соедини́ть с...?Můžete mě přepojit na ...?

převyšovat: Она́ на го́лову вы́ше меня́.Převyšuje mě o hlavu.

přibližovat se: Не подходи́ ко мне!Nepřibližuj se ke mně!

připadat: Ка́жется мне, что ...Připadá mi, že ...

připomenout: Погоди́, я тебе́ э́то припо́мню!Však já ti to ještě připomenu!

přizpůsobit se: Договори́тесь, я подстро́юсь под вас.Domluvte se, já se vám přizpůsobím.

půjčit: Вы мо́жете одолжи́ть мне слова́рь?Můžete mi půjčit slovník?

зноби́ть: Меня́ зноби́т.Mrazí mě.

мину́точка: Мину́т(оч)ку!Chvilku strpení!, Věnujte mi prosím pozornost!

о́чередь: в свою́ о́чередьco se mě týče, pokud jde o mě

погоди́ть: Ну, погоди́!Jen počkej!, Nepřej si mě!

пойти́: Я пошёл/пошла́.Tak já jdu/letím.

тре́скаться: У меня́ голова́ тре́скается.Třeští mi hlava.

беси́ть: Не беси́ меня́!Neštvi mě!

боле́ть: У меня́ боли́т рука́.Bolí mě ruka.

бро́сить: Меня́ бро́сило в пот.Polil mě pot.

везти́: (Мне) не везёт.Nedaří se (mi).

ве́риться: Мне не ве́рится...Nechce se mi věřit..., Nezdá se mi...

висо́к: В виска́х стучи́т.Buší mi ve spáncích.

вы́слушать: Вы́слушай меня́!Vyslechni mě!

говори́ть: Э́то мне ничего́ не говори́т.To mi nic neříká.

голова́: Голова́ боли́т.Bolí mě hlava.

го́рло: У меня́ боли́т го́рло.Bolí mě v krku.

гуде́ть: (У меня́) гуди́т в у́шах.Hučí mi v uších.

доло́й: Уйди́ с глаз доло́й!Táhni/Jdi mi z očí!

ездо́к: Туда́ я бо́льше не ездо́к.Tam už mě víckrát neuvidí.

жаль: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

за: Иди́те за мно́й.Pojďte za mnou.

зада́ть: Я тебе́ зада́м!Já ti dám!, Já ti ukážu!

звони́ть: Звони́ мне за́втра.Zavolej mi zítra.

звоно́к: Мне поступи́л звоно́к.Měl jsem telefonát., Volali mi.

и́ли: И́ли он уйдёт, и́ли я.Buď odejde on, nebo já.

ла́мпочка: Мне до ла́мпочки.Je mi to fuk.

лень: Мне лень идти́.Nechce se mi jít.

надое́сть: Мне э́то уже́ надое́ло.Už mě to nebaví.

нева́жно: Нева́жно себя́ чу́вствую.Není mi moc dobře.

неудо́бно: Мне неудо́бно...Je mi nepříjemné...

нехорошо́: Мне нехорошо́.Není mi dobře.

нога́: У меня́ боле́ли но́ги.Bolely mě nohy. chodidla

но́мер: Вот идёт мой но́мер.Už mi jede tramvaj.

оби́дно: Мне оби́дно, что...Je mi líto, že...

о́коло: Сядь о́коло меня́!Sedni si vedle mě!

отвяза́ться: Отвяжи́сь от меня́!Neotravuj (mě)!, Nech mě na pokoji!

отста́ть: Отста́нь от меня́!Neotravuj mě!, Dej mi pokoj!

подойти́: Э́то пальто́ мне подойдёт.Ten kabát mi padne.

подходи́ть: Э́то не подхо́дит.To (mi) nevyhovuje.

познако́миться: Я рад с Ва́ми познако́миться.Těší mě., Rád Vás poznávám.

поступи́ть: Мне поступи́л звоно́к.Měl jsem telefonát., Volali mi.

по́фиг: Мне (э́то) по́фиг.Kašlu na to., Dlabu na to., Je mi to ukradený.

по́хер: Мне по́хер.Je mi to u prdele.

прия́тный: О́чень прия́тно!Těší mě! při seznámení

равно́: Мне всё равно́.Je mi to jedno.

рад: Я рад с ва́ми познако́миться.Rád jsem vás poznal., Těší mě.

са́мый: Э́то ты? Я са́мый.To jsi ty? Já osobně.

связа́ть: Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.Spojte mě s vaším vedením.

сего́дня: Сего́дня моя́ о́чередь.Dnes je řada na mně.

со: со мнойse mnou

ста́рше: Он ста́рше меня́ на два го́да.Je o dva roky starší než já.

тошни́ть: Меня́ тошни́т.Zvedá se mi žaludek., Je mi na zvracení.

то́шно: Мне то́шно от лека́рств.Z léků je mi zle.

трясти́: Он тряс мне ру́ку.Potřásal mi rukou.

уго́дно: Что тебе́ от меня́ уго́дно?Co ode mě chceš?

фиоле́товый: Мне фиоле́тово.Je mi to fuk.

хоте́ться: Мне хо́чется спать.Chce se mi spát.

чеса́ться: Спина́ че́шется.Svědí mě záda.

что: Я тут ни при чём.Mě se to netýká.

вершки́: Мне вершки́, а тебе́ корешки́.Já slíznu smetanu, a ty kyšku.

де́ло: Како́е мне до э́того де́ло?Co je mi do toho?