Hlavní obsah

jaký

Vyskytuje se v

takový: souvztažné како́й - тако́йjaký - takový

číslo: Како́й у тебя́ разме́р о́буви?Jaké máš číslo bot?

důvod: По како́й причи́не?Z jakého důvodu?

jméno: Как Ва́ше и́мя?Jaké je Vaše jméno?

program: Что ты бу́дешь де́лать за́втра?Jaký máš zítra program?

přání: Каки́е у Вас пожела́ния?, Чего́ Вам?Jaké máte přání?

souvislost: в како́й свя́зи?v jaké souvislosti?

velikost: Како́й у вас разме́р?Jakou máte velikost?

vyznání: Како́го вы вероиспове́дания?Jakého jste vyznání?

zaměstnání: Кто вы по профе́ссии?Jaké máte zaměstnání?

krám: како́в поп, тако́в и прихо́дjaký pán, takový krám

pán: Како́в поп, тако́в и прихо́д.Jaký pán, takový krám.

ме́ра: в како́й ме́реnakolik, jak moc, do jaké míry

пра́во: по како́му пра́вуjakým právem

разме́р: Како́й у вас разме́р?Jakou máte velikost?

горшо́к: По горшку́ и покры́шка.Jaký pán, takový krám.

друг: Скажи́ мне, кто твой друг, и я скажу́, кто ты.Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.

поп: Како́в поп, тако́в и прихо́д.Jaký pán, takový krám.

jaký: Что же де́лать!, Ничего́ не поде́лаешь!Jaká pomoc! nedá se nic dělat