Hlavní obsah

program

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (plánovaný sled) програ́мма(jednání ap.) пове́стка дняrozhlasový programрадиопрогра́ммаprogram schůzeпове́стка дня собра́нияdenní programраспоря́док дняJaký máš zítra program?Что ты бу́дешь де́лать за́втра?
  2. (kanál) кана́л
  3. (tiskovina) програ́мма, програ́ммный листо́к
  4. (stanovený cíl) програ́мма, основны́е це́лиvolební programизбира́тельная програ́мма
  5. (počítačový) програ́ммаhovor. про́га

Vyskytuje se v

instalační: výp. instalační programустано́вочная програ́мма

adresář: adresář programůпа́пка програ́мм

instalace: výp. instalace programuустано́вка програ́ммы

instalovat: instalovat programустанови́ть/инсталли́ровать програ́мму

nabitý: nabitý programнапряжённый гра́фик

pakovací: výp. pakovací programпрогра́мма для распако́вки

spustit: výp. spustit programзапусти́ть програ́мму

varietní: varietní programпрогра́мма варьете́

výměnný: výměnný studentský programпрогра́мма по обме́ну студе́нтами

výukový: výukový programобуча́ющая програ́мма, програ́мма обуче́ния

vyhradit: Změna programu vyhrazena.Возмо́жно измене́ние програ́ммы.

пове́стка: пове́стка дняprogram jednání

поиско́вый: поиско́вая систе́ма/маши́наvyhledávací program

распоря́док: распоря́док дняdenní program, rozvrh dne

включи́ть: включи́ть програ́ммуspustit program