Hlavní obsah

program

Vyskytuje se v

instalační: устано́вочная програ́ммаvýp. instalační program

adresář: па́пка програ́ммadresář programů

instalace: устано́вка програ́ммыvýp. instalace programu

instalovat: установи́ть/инсталли́ровать програ́ммуinstalovat program

nabitý: напряжённый гра́фикnabitý program

pakovací: програ́мма для распако́вкиvýp. pakovací program

spustit: запусти́ть програ́ммуvýp. spustit program

varietní: програ́мма варьете́varietní program

výměnný: програ́мма по обме́ну студе́нтамиvýměnný studentský program

vyhradit: Возмо́жно измене́ние програ́ммы.Změna programu vyhrazena.

пове́стка: пове́стка дняprogram jednání

поиско́вый: поиско́вая систе́ма/маши́наvyhledávací program

распоря́док: распоря́док дняdenní program, rozvrh dne

включи́ть: включи́ть програ́ммуspustit program

program: избира́тельная програ́ммаvolební program