Hlavní obsah

пра́во

Podstatné jméno, rod střední-а; права́, прав, права́м

  1. práv.právo, právní normyуголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právoизбира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo
  2. práv.právo, nárok na coправа́ челове́каlidská právaпра́во го́лосаhlasovací právoпреиму́щественное пра́воpřednostní právoпо пра́вуprávem, oprávněněпо како́му пра́вуjakým právemс по́лным пра́вомplným právem
  3. právo na co, možnost čeho kontroly ap., oprávnění k čemu
  4. důvod, právo, příčina

Podstatné jméno, rod střední-а; права́, прав, права́м

  1. междунаро́дное пра́во práv.mezinárodní právo
  • где пра́во, где ле́во (не зна́ет) hovor. žert.neví, která bije

Vyskytuje se v

ле́во: где пра́во, где ле́воkde je vpravo, kde je vlevo

обы́чный: обы́чное пра́воzvykové právo

пра́во: где пра́во, где ле́во (не зна́ет)neví, která bije

убе́жище: пра́во убе́жищаprávo na azyl, právo azylu

а́вторский: а́вторское пра́воcopyright, autorské právo

ве́то: пра́во ве́тоprávo veta

води́тельский: води́тельские права́řidičský průkaz

всео́бщий: всео́бщее избира́тельное пра́воvšeobecné hlasovací právo

гражда́нство: права́ гражда́нстваobčanská práva

избира́тельный: избира́тельное пра́воhlasovací právo

крепостно́й: крепостно́е пра́воnevolnictví zřízení

неотъе́млемый: неотъе́млемое пра́воnedotknutelné právo

неприкоснове́нность: неприкоснове́нность прав челове́каnedotknutelnost lidských práv

преиму́щественный: преиму́щественное пра́во поку́пкиpřednostní právo koupě

ри́мский: ри́мское пра́воřímské právo

удостовере́ние: удостовере́ние на пра́во ноше́ния ору́жияzbrojní průkaz

возмо́жно: Вполне́ возмо́жно, что он прав.Je docela možné, že má pravdu.

зае́хать: зае́хать в пра́вую полосу́zařadit se do pravého (jízdního) pruhu

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

обя́занность: права́ и обя́занности гра́жданpráva a povinnosti občanů

ограни́чить: ограни́чить кого в права́хomezit koho v právech

отстоя́ть: отстоя́ть свои́ права́uhájit svá práva

пра́вый: Ты права́.Máš pravdu.

су́щность: В су́щности, он прав.Má v podstatě pravdu.

уверя́ть: Уверя́ю тебя́, что я прав.Ubezpečuji tě, že mám pravdu.

autorský: autorská právaа́вторские права́, копира́йт

civilní: civilní právoгражда́нское пра́во

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

kanonický: kanonické právoканони́ческое пра́во

krajní: krajní praviceкра́йне пра́вые, ультрапра́вые, праворадика́лы

lidský: lidská právaправа́ челове́ка

opční: opční právoпра́во опта́ции

platný: platné právoде́йствующее пра́во

podpisový: podpisové právoпра́во по́дписи

pracovní: práv. pracovní právoтрудово́е пра́во

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyпра́вило пра́вой/ле́вой руки́

právo: práv. mezinárodní právoмеждунаро́дное пра́во

právo: práv. občanské/rodinné/trestní právoгражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́во

právo: práva a povinnosti občanůправа́ и обя́занности гра́ждан

právo: lidská právaправа́ челове́ка

právo: hlasovací právoпра́во го́лоса

právo: volební právoизбира́тельное пра́во

pravý: pravé křídloпра́вое крыло́

průkaz: řidičský průkazводи́тельские права́

psaný: práv. psané právoпи́санное пра́во

římský: římské právoри́мское пра́во

sebeurčení: právo (národů) na sebeurčeníпра́во самоопределе́ния (наро́дов)

trestní: trestní právoуголо́вное пра́во

veto: právo vetaпра́во ве́то

vláda: pravicová/levicová vládaпра́вое/ле́вое прави́тельство

vlastnický: práv. vlastnické právoпра́во со́бственности

volební: volební právoизбира́тельное пра́во

z, ze: z pravé/levé stranyс пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ва

zastánce: zastánce lidských právзащи́тник прав челове́ка

пра́во: междунаро́дное пра́воmezinárodní právo

пра́во: уголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právo

пра́во: избира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo

пра́во: права́ челове́каlidská práva

пра́во: пра́во го́лосаhlasovací právo

пра́во: преиму́щественное пра́воpřednostní právo

пра́во: по пра́вуprávem, oprávněně

пра́во: по како́му пра́вуjakým právem

пра́во: с по́лным пра́вомplným právem