Hlavní obsah

pravidlo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (předpis) пра́вило, постановле́ние, предписа́ниеdodržovat pravidlaсоблюда́ть пра́вилаpravidla silničního provozuпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД
  2. (zákonitost, poučka) пра́вило, зако́нling. mluvnické pravidloграммати́ческое пра́вилоfyz. pravidlo pravé/levé rukyпра́вило пра́вой/ле́вой руки́
  3. (zvyk, zásada) пра́вило, при́нцип, привы́чкаvýjimka z pravidlaисключе́ния из пра́вила

Vyskytuje se v

provoz: pravidla silničního provozuпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД

třetinový: třetinové pravidloпра́вило одно́й тре́ти

zprava: pravidlo přednosti zpravaпра́вило преиму́щества спра́ва

dodržovat: dodržovat pravidla silničního provozuсоблюда́ть пра́вила доро́жного движе́ния

džudo: pravidla džudaпра́вила дзюдо́

gramatický: gramatická pravidlaпра́вила грамма́тики

chování: pravidla slušného chováníпра́вила прили́чия

nedodržení: nedodržení pravidel požární bezpečnostiнесоблюде́ние пра́вил противопожа́рной безопа́сности

podle: podle pravidelсогла́сно пра́вилам

porušovat: porušovat pravidlaнаруша́ть пра́вила

slušnost: pravidla slušnostiпра́вила прили́чия

slušný: pravidla slušného chováníпра́вила прили́чного поведе́ния

potvrzovat: Výjimka potvrzuje pravidlo.Нет пра́вила без исключе́ния.

výjimka: Výjimka potvrzuje pravidlo.Нет пра́вила без исключе́ния.

движе́ние: pravidla silničního provozuпра́вила доро́жного движе́ния

но́рма: pravidla chováníно́рмы поведе́ния

игра́: pravidla hryпра́вила игры́

объясни́ть: vysvětlit pravidloобъясни́ть пра́вило

пра́вило: dodržovat pravidlaсоблюда́ть пра́вила

стро́гий: přísná pravidlaстро́гие пра́вила

исключе́ние: Výjimka potvrzuje pravidlo.Нет пра́вила без исключе́ния.

pravidlo: pravidla silničního provozuпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД