Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) зако́нdodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ныporušení zákonaнаруше́ние зако́новsbírka zákonůсвод зако́новvetovat zákonналожи́ть ве́то на зако́н
  2. (vědecký princip) зако́н(mechaniky, relativity ap.) при́нцип, те́зисekon. zákon nabídky a poptávkyзако́ны спро́са и предложе́нияfyz. zákon zachování energieзако́н сохране́ния эне́ргииfyz. Archimédův zákonзако́н Архиме́да
  3. (ustálená norma) зако́нzákon džungleзако́н джу́нглейnepsaný zákonнепи́санный зако́нboží zákonyзако́н Бо́жий
  4. (umělecké tvorby ap.) зако́н, пра́вило

Vyskytuje se v

čtení: práv. první čtení zákonaпе́рвое чте́ние зако́на

gravitační: gravitační zákonзако́н всеми́рного тяготе́ния

interrupční: interrupční zákonзако́н об або́ртах

litera: litera zákonaбу́ква зако́на

mez: práv. v mezích zákonaв ра́мках зако́на

návrh: návrh zákonaпрое́кт зако́на, законопрое́кт

negace: filoz. zákon negace negaceзако́н отрица́ния отрица́ния

nepsaný: nepsaný zákonнепи́саный зако́н

novela: novela zákonaнове́лла зако́на

nový: círk. Nový zákonНо́вый Заве́т

poptávka: zákon nabídky a poptávkyзако́н предложе́ния и спро́са

předloha: předloha zákonaзаконопрое́кт

příroda: zákony přírodyзако́ны приро́ды

sbírka: Sbírka zákonůСвод зако́нов

starý: Starý zákonВе́тхий Заве́т

znění: znění zákonaбу́ква зако́на

ctít: ctít zákonyсоблюда́ть зако́ны

dodržovat: dodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ны

hledat: hledat mezery v zákoněиска́ть лазе́йки в зако́не

nedodržování: nedodržování zákonůнесоблюде́ние зако́нов

novelizace: práv. novelizace zákonaвнесе́ние дополне́ний в зако́н

obejít: obejít zákon/zákazобойти́ зако́н/запре́т

odhlasovat: odhlasovat návrh zákonaпроголосова́ть зако́нное предложе́ние

platit: Zákon platí pro všechny.Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.

porušení: porušení zákonaнаруше́ние зако́на, преступле́ние

postavit: postavit koho mimo zákonобъяви́ть вне зако́на

projít: Nový zákon neprošel.Но́вый зако́н не прошёл.

přepracovat: přepracovat zákonперерабо́тать зако́н

přestat: Zákon přestal platit.Зако́н утра́тил си́лу.

soulad: v souladu se zákonemв соотве́тствии со зако́ном

text: text smlouvy/zákonaтекст догово́ра/зако́на

vejít: Zákon vešel v platnost.Зако́н вошёл в си́лу.

jméno: jménem zákonaи́менем зако́на

povýšit: povýšit co na zákonвозвести́ что в зако́н

rámec: jednat v rámci zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

zatýkat: Jménem zákona vás zatýkám.И́менем зако́на аресту́ю вас.

ве́то: vetovat zákonналожи́ть ве́то на зако́н

джу́нгли: zákon džungle зако́н джу́нглей

зако́н: nepsané zákonyнепи́саные зако́ны

отрица́ние: zákon negace negace jeden ze základních zákonů dialektikyзако́н отрица́ния отрица́ния

попра́вка: pozměňovací návrh (zákona) попра́вка к зако́ну

притяже́ние: zákon zemské gravitaceзако́н земно́го притяже́ния

вне: postavit mimo zákonобъя́вить вне зако́на

есть: Zákon je zákon.Зако́н есть зако́н.

зако́нно: zvolený podle zákonaзако́нно и́збранный

обойти́: obejít zákonобойти́ зако́н

преступи́ть: překročit zákonпреступи́ть зако́н

ра́мка: jednat v mezích zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

си́ла: Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.Зако́н вступи́л в си́лу.

zákon: sbírka zákonůсвод зако́нов