Hlavní obsah

dodržovat

Nedokonavé sloveso

  • соблюда́ть, сохраня́тьdodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ныdodržovat pravidla silničního provozuсоблюда́ть пра́вила доро́жного движе́ния

Vyskytuje se v

vzdálenost: соблюда́ть безопа́сную диста́нциюdopr. dodržovat bezpečnou vzdálenost

etiketa: соблюда́ть этике́тdodržovat etiketu

odstup: соблюда́ть диста́нциюdodržovat odstup

pravidlo: соблюда́ть пра́вилаdodržovat pravidla

zákon: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

зако́н: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

пра́вило: соблюда́ть пра́вилаdodržovat pravidla

dodržovat: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony