Hlavní obsah

text

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (obsah písemnosti) текстtext smlouvy/zákonaтекст догово́ра/зако́на
  2. (hry ap.) текст
  3. (slovní doprovod) текст чего к чему

Vyskytuje se v

obnovit: восстанови́ть ста́рый вариа́нт те́кстаobnovit původní variantu textu

označit: вы́делить мы́шью текстvýp. označit text myší

projít: просмотре́ть текстprojít text

provést: внести́ попра́вки, реформи́роватьprovést úpravy (v textu)

přeložený: переведённый текстpřeložený text

vysvětlivka: поясне́ния к те́кстуvysvětlivky k textu

zarovnání: выра́внивание те́кстаzarovnání textu

обрабо́тка: обрабо́тка те́кстаúprava textu

text: текст догово́ра/зако́наtext smlouvy/zákona