Hlavní obsah

předpis

Vyskytuje se v

dopravní: dopravní předpisyпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД

podle: podle předpisuпо/согла́сно предписа́нию

режи́м: bezpečnostní předpisyрежи́м безопа́сности

вразре́з: jednat v rozporu s předpisyде́йствовать вразре́з с инстру́кцией

předpis: právní předpisправова́я но́рма