Hlavní obsah

předpis

Vyskytuje se v

dopravní: dopravní předpisyпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД

podle: podle předpisuпо/согла́сно предписа́нию

режи́м: режи́м безопа́сностиbezpečnostní předpisy

вразре́з: де́йствовать вразре́з с инстру́кциейjednat v rozporu s předpisy

регла́мент: по регла́ментуpodle předpisů