Hlavní obsah

lidský

Vyskytuje se v

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

ochránce: ochránce lidských právправозащи́тник

právo: lidská právaправа́ челове́ка

zastánce: zastánce lidských právзащи́тник прав челове́ка

zdroj: lidské zdrojeчелове́ческие ресу́рсы

dodržování: dodržování lidských právсоблюде́ние прав челове́ка

moc: To není v lidské moci.Э́то не в си́лах челове́ка.

možnost: hranice lidských možnostíпреде́л челове́ческих возмо́жностей

obhájce: obhájce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

obránce: obránce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

porušování: porušování lidských právнаруше́ние прав челове́ка

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка

všeobecný: polit. Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

mýlit se: Mýlit se je lidské.Челове́ку сво́йственно ошиба́ться.

неприкоснове́нность: nedotknutelnost lidských právнеприкоснове́нность прав челове́ка

пра́во: lidská právaправа́ челове́ка

ресу́рс: lidské zdrojeлюдски́е ресу́рсы

lidský: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка