Hlavní obsah

dodržování

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

vzdálenost: соблюда́ть безопа́сную диста́нциюdopr. dodržovat bezpečnou vzdálenost

dodržovat: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

etiketa: соблюда́ть этике́тdodržovat etiketu

nedodržování: несоблюде́ние зако́новnedodržování zákonů

odstup: соблюда́ть диста́нциюdodržovat odstup

pravidlo: соблюда́ть пра́вилаdodržovat pravidla

zákon: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

зако́н: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

пра́вило: соблюда́ть пра́вилаdodržovat pravidla

dodržování: соблюде́ние прав челове́каdodržování lidských práv