Hlavní obsah

hodnocení

Vyskytuje se v

kladný: kladné hodnoceníположи́тельная оце́нка

ба́лльный: bodový systém hodnocení studentůба́лльная систе́ма оце́нки уча́щихся

объекти́вный: objektivní hodnoceníобъекти́вная оце́нка

суди́ть: hodnotit koho podle zevnějškuсуди́ть о ком по вне́шности