Hlavní obsah

rozhodnout

Vyskytuje se v

prospěch: разреши́ть в по́льзу кого/чегоrozhodnout ve prospěch koho

neprospěch: реши́ть не в по́льзу когоrozhodnout v neprospěch koho

pořídit: Реши́л приобрести́ мотоци́кл.Rozhodl se pořídit si motorku.

rozhodnout se: Ты уже́ реши́лся?Už ses rozhodl?

вы́нести: вы́нести реше́ниеučinit rozhodnutí, rozhodnout

давле́ние: реши́ться под давле́нием обстоя́тельствrozhodnout se pod tlakem okolností

rozhodnout: Суд реши́л де́ло в мою́ по́льзу.práv. Soud rozhodl záležitost v můj prospěch.