Hlavní obsah

boží

Vyskytuje se v

dar: дар бо́жийboží dar

desatero: Десятосло́вие, де́сять библе́йских за́поведейcírk. desatero božích přikázání

hod: Рождество́ Христо́воBoží hod vánoční

matka: Ма́терь Бо́жьяMatka boží

nadarmo: бесче́стить и́мени Бо́га, упомина́ть и́мя Го́спода всу́еbrát jméno Boží nadarmo

požehnání: с бо́жьим благослове́ниемs božím požehnáním

přikázání: де́сять библе́йских за́поведейdesatero božích přikázání

ruka: в бо́жьих рука́хv rukou božích

smilování: ра́ди Христа́pro smilování boží

tělo: пра́здник Те́ла Христо́ва/Госпо́дняslavnost Božího těla

velikonoční: Све́тлое Христо́во воскресе́ньеBoží hod velikonoční

zákon: зако́н Бо́жийboží zákony

за́поведь: де́сять библе́йских за́поведейdesatero božích přikázání

рождество́: Рождество́ Христо́воBoží hod vánoční

boží: столпотворе́ниеboží dopuštění