Hlavní obsah

báseň

Vyskytuje se v

jeden, jedna, jedno: jedna báseňпро́сто ска́зка, одно́ удово́льствие

přednést: přednést báseňпроче́сть стихи́, испо́лнить стихотворе́ние

složit: složit básněсочини́ть стихи́

писа́ть: писа́ть стихи́skládat/psát básně

сбо́рник: сбо́рник анекдо́тов/стихо́вsbírka anekdot/básní

стих: вы́учить стихи́ наизу́стьnaučit se báseň zpaměti

учи́ть: учи́ть стихи́ наизу́стьučit se nazpaměť báseň