Hlavní obsah

báseň

Vyskytuje se v

jeden, jedna, jedno: jedna báseňпро́сто ска́зка, одно́ удово́льствие

memorovat: memorovat báseňучи́ть наизу́сть стихи́

napsat: napsat sbírku básníнаписа́ть собра́ние стихотворе́ний

přednést: přednést báseňпроче́сть стихи́, испо́лнить стихотворе́ние

složit: složit básněсочини́ть стихи́

báseň: symfonická báseňсимфони́ческая поэ́ма