Hlavní obsah

představa

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (názor, mínění) представле́ние, поня́тие о ком/чём, осведомлённость в чёмudělat si představu o kom/čemсоста́вить себе́ представле́ние о ком/чёмmylná/jasná představa o kom/čemоши́бочное/отчётливое представле́ние о ком/чём
  2. (fantazie, vidina) воображе́ние, мечта́, иде́яutkvělá představaиде́я-фикс, навя́зчивая иде́я
  3. (znovu vybavený vjem) представле́ние, воспомина́ние

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. вообрази́(те), предста́вь(те) себе́, мо́жешь себе́ предста́вить

mylný: mylné představyло́жные представле́ния

představit si: Představ si, že mi volá každý den!Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!

úchylný: úchylné představyизвращённые фанта́зии

utkvělý: utkvělá představaнавя́зчивое представле́ние

предста́вить: Представля́ешь...Představ si..., Dokážeš si (vůbec) představit...