Hlavní obsah

vnitřní

Přídavné jméno

  1. (jsoucí uvnitř) вну́треннийgeom. vnitřní úhelвну́тренний у́гольanat. vnitřní orgányвну́тренние о́рганыfyziol. žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы вну́тренней секре́цииmed. vnitřní krváceníвну́треннее кровотече́ние
  2. (týkající se podstaty) вну́тренний
  3. (interní) вну́треннийvnitřní záležitosti státuвну́тренние дела́ страны́vnitřní řád školyвну́тренний распоря́док шко́лы, пра́вила вну́треннего распоря́дка

Vyskytuje se v

krvácení: вну́треннее кровотече́ниеmed. vnitřní krvácení

obchod: вну́тренняя торго́вля, вну́тренний ры́нокvnitřní/domácí obchod

okruh: вну́треннее кольцо́vnitřní okruh

omítka: нару́жная/вну́тренняя штукату́ркаvnější/vnitřní omítka

rým: кольцева́я/перекрёстная/вну́тренняя/па́рная ри́фмаobkročný/střídavý/vnitřní/sdružený rým

sekrece: же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí

trh: вну́тренний/вне́шний ры́нокvnitřní/zahraniční trh

úhel: вне́шние/вну́тренние углы́ треуго́льникаvnitřní/vnější úhly trojúhelníku

ucho: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоanat. vnitřní/střední/zevní ucho

zeď: нару́жная/вну́тренняя стена́obvodová/vnitřní zeď

zrak: вну́треннее зре́ние, мы́сленный взорvnitřní zrak

zranění: конту́зияvnitřní zranění

žláza: же́лезы вну́тренней секре́цииžlázy s vnitřní sekrecí

vměšování (se): вмеша́тельство во вну́тренние дела́vměšování (se) do vnitřních záležitostí

вну́тренний: же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí

моноло́г: вну́тренний моноло́гvnitřní monolog

распоря́док: пра́вила вну́треннего распоря́дкаvnitřní řád

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

vnitřní: вну́тренний у́гольgeom. vnitřní úhel