Hlavní obsah

trh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (v komerční sféře) ры́нокuvést na trhвы́вести на ры́нокčerný/volný trhчёрный/откры́тый ры́нокvnitřní/zahraniční trhвну́тренний/вне́шний ры́нокtrh práceры́нок труда́
  2. (veřejný prodej a nákup) база́р, ры́нокbleší trhтолку́чка, барахо́лка, блоши́ный ры́нок
  3. (tržiště) ры́нок, база́рzast. торг

Vyskytuje se v

bleší: блоши́ный ры́нок, толку́чка, барахо́лкаbleší trh

černý: чёрный ры́нокčerný trh

devizový: валю́тный ры́нокdevizový trh

neviditelný: неви́димая рука́ ры́нкаneviditelná ruka trhu

volný: во́льный ры́нокekon. volný trh

akciový: ры́нок а́кцийakciový trh

domácí: вну́тренний ры́нокdomácí trh

jednotný: еди́ный ры́нокjednotný trh v EU

kapitálový: ры́нок капита́ловkapitálový trh

ovládnout: захвати́ть мирово́й ры́нокovládnout světový trh

proniknout: вы́йти на ры́нокproniknout na trh

přesytit: затова́рить ры́нок проду́ктамиpřesytit trh výrobky

saturace: насыще́ние ры́нкаekon. saturace trhu

uvádět: вы́водить проду́кт на ры́нокuvádět výrobek na trh

uvést: вы́вести/вы́бросить това́р на ры́нокuvést zboží na trh

блоши́ный: блоши́ный ры́нокbleší trh

площа́дка: торго́вая площа́дкаtržiště, trh

ры́нок: блоши́ный ры́нокbleší trh

вну́тренний: вну́тренний ры́нокvnitřní trh

за́пуск: за́пуск проду́ктаuvedení výrobku na trh

trh: чёрный/откры́тый ры́нокčerný/volný trh