Hlavní obsah

právní

Přídavné jméno

  • правово́й(oddělení ap.) юриди́ческий, (каса́ющийся) пра́ваprávní normyправовы́е но́рмыprávní nárokзако́нная прете́нзияprávní řádправопоря́док, правово́й поря́док, правовы́е но́рмыprávní zástupce kohoадвока́т, (firmy ap.) юриско́нсультprávní vztahyправовы́е отноше́ния, правоотноше́ния

Vyskytuje se v

ochrana: правова́я защи́таpráv. právní ochrana

pojem: юриди́ческое поня́тиеprávní pojem

pomoc: юриди́ческая по́мощь, правово́е соде́йствиеprávní pomoc

právní: правовы́е но́рмыprávní normy

předmět: предме́т правово́й охра́ныpráv. předmět právní ochrany

řád: правопоря́докpráv. právní řád

subjekt: субъе́кт пра́ваpráv. právní subjekt

úkon: правово́й актpráv. právní úkon

vědomí: правосозна́ниеprávní vědomí

vztah: правово́е отноше́ние, правоотноше́ниеpráv. právní vztah

zástupce: юриско́нсультprávní zástupce

domněnka: правово́е предположе́ниеprávní domněnka

odpovědnost: юриди́ческая отве́тственностьprávní odpovědnost

předpis: правова́я но́рмаprávní předpis

záruka: пи́сьменная/правова́я/ба́нковская гара́нтияpísemná/právní/bankovní záruka

но́рма: правовы́е но́рмыprávní normy

прися́жный: прися́жный пове́ренныйprávní zástupce, obhájce

консульта́ция: юриди́ческая консульта́цияprávní poradna

institut: soubor právních norem институ́т(právní) institut