Hlavní obsah

zástupce

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ve funkci) замести́тельzástupce řediteleзамести́тель дире́ктора, замдире́ктора
  2. (reprezentant) представи́тель, депута́тdiplomatický zástupceдипломати́ческий представи́тельobchodní zástupceкомиссионе́рstátní zástupceпрокуро́р
  3. (představitel druhu) представи́тель
  4. (typický) представи́тель
  5. (obhajovatel) ко́нсульт(ант)právní zástupceюриско́нсульт
  6. (na ploše) ярлы́к, ссы́лка

Vyskytuje se v

odpovědný: отве́тственный представи́тельodpovědný zástupce

oprávněný: зако́нный представи́тельoprávněný zástupce

plocha: ярлы́кzástupce na ploše

právní: адвока́т, firmy ap. юриско́нсультprávní zástupce koho

volený: и́збранные депута́тыvolení zástupci

zplnomocněný: полномо́чный представи́тельpráv. zplnomocněný zástupce

прися́жный: прися́жный пове́ренныйprávní zástupce, obhájce

торго́вый: торго́вый представи́тельobchodní zástupce

zástupce: дипломати́ческий представи́тельdiplomatický zástupce