Hlavní obsah

oprávněný

Vyskytuje se v

držba: незако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ниеneoprávněná/dočasná/osobní/společná držba

reklamace: (не)обосно́ванная прете́нзия(ne)oprávněná reklamace

živnostenský: лице́нзия на предпринима́тельскую де́ятельностьživnostenské oprávnění

oprávněný: зако́нный представи́тельoprávněný zástupce