Hlavní obsah

vztah

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přátelský, obchodní ap.) связь, отноше́ние(vzájemný) соотноше́ниеmilostné vztahyлюбо́вные отноше́ния, любо́вная связьpráv. právní vztahправово́е отноше́ние, правоотноше́ниеpráv. pracovně-právní vztahтрудово́е правоотноше́ниеmezilidské vztahyчелове́ческие взаимоотноше́нияdiplomatické vztahyдипломати́ческие отноше́ния, дипотноше́ния
  2. (souvislost) (взаимо)свя́зь
  3. (větný ap.) отноше́ние, зави́симость
  4. (postoj) отноше́ние, пози́ция

Vyskytuje se v

právní: právní vztahyправоотноше́ния

homosexuální: homosexuální vztahгомосексуа́льная связь

mezilidský: mezilidské vztahyмежчелове́ческие отноше́ния

přerušení: přerušení diplomatických vztahůразры́в дипломати́ческих отноше́ний

vlastnický: práv. vlastnické vztahyиму́щественные отноше́ния

натя́нутый: натя́нутые отноше́нияnapjaté vztahy

бли́зкий: бли́зкие отноше́нияdůvěrné vztahy

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

отноше́ние: отноше́ние к рабо́теvztah k práci

равнопра́вный: равнопра́вные отноше́нияrovnoprávné vztahy

родство́: родство́ по прямо́й/боково́й ли́нииpřímý/vzdálený příbuzenský vztah

состоя́ть: состоя́ть в отноше́нияхmít vztah, být ve vztahu s kým hl. partnerském