Hlavní obsah

vztah

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přátelský, obchodní ap.) связь, отноше́ние(vzájemný) соотноше́ниеpráv. právní vztahправово́е отноше́ние, правоотноше́ниеpráv. pracovně-právní vztahтрудово́е правоотноше́ниеmezilidské vztahyчелове́ческие взаимоотноше́нияdiplomatické vztahyдипломати́ческие отноше́ния, дипотноше́ния
  2. (souvislost) (взаимо)свя́зь
  3. (větný ap.) отноше́ние, зави́симость
  4. (postoj) отноше́ние, пози́ция

Vyskytuje se v

právní: правовы́е отноше́ния, правоотноше́нияprávní vztahy

homosexuální: гомосексуа́льная связьhomosexuální vztah

mezilidský: межчелове́ческие отноше́нияmezilidské vztahy

přerušení: разры́в дипломати́ческих отноше́нийpřerušení diplomatických vztahů

vlastnický: иму́щественные отноше́нияpráv. vlastnické vztahy

натя́нутый: натя́нутые отноше́нияnapjaté vztahy

бли́зкий: бли́зкие отноше́нияdůvěrné vztahy

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

отноше́ние: отноше́ние к рабо́теvztah k práci

равнопра́вный: равнопра́вные отноше́нияrovnoprávné vztahy

родство́: родство́ по прямо́й/боково́й ли́нииpřímý/vzdálený příbuzenský vztah

vztah: правово́е отноше́ние, правоотноше́ниеpráv. právní vztah