Hlavní obsah

ско́рость

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. rychlostограниче́ние ско́рости движе́нияomezená rychlostсре́дняя ско́ростьprůměrná rychlostбе́шеная ско́ростьzávratná rychlostнабра́ть ско́ростьnabrat rychlostповы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čehoна по́лной ско́ростиv plné rychlostiско́рость зву́ка/све́таrychlost zvuku/světla
  2. motor.rychlost, rychlostní stupeň

Vyskytuje se v

ве́тер: ско́рость ве́траrychlost větru

набира́ть: набира́ть ско́ростьzrychlovat, nabírat rychlost

разме́рность: разме́рность ско́ростиrozsah rychlosti

сверхзвуково́й: сверхзвукова́я ско́ростьnadzvuková rychlost

свет: ско́рость све́таrychlost světla

переключи́ть: переключи́ть ско́ростьzařadit rychlost

nadzvukový: nadzvuková rychlostсверхзвукова́я ско́рость

obvodový: fyz. obvodová rychlostокружна́я ско́рость

okamžitý: fyz. okamžitá rychlostмгнове́нная ско́рость

přenos: rychlost přenosu datско́рость перено́са да́нных

přenosový: výp. přenosová rychlostско́рость переда́чи

rychlost: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

rychlost: v plné rychlostiна по́лной ско́рости

rychlost: rychlost zvuku/světlaско́рость зву́ка/све́та

rychlostní: rychlostní stupeňпереда́ча, ступе́нь ско́рости

rychlostní: rychlostní pákaрыча́г переключе́ния скоросте́й

světlo: fyz. rychlost světlaско́рость све́та

vítr: rychlost větruско́рость ве́тра

zvuk: rychlost zvukuско́рость зву́ка

dovolený: dovolená rychlostдопусти́мая ско́рость

hodina: Auto jelo rychlostí 150 km za hodinu.Автомоби́ль е́хал со ско́ростью 150 км в час.

jednička: zařadit jedničkuвключи́ть пе́рвую переда́чу/ско́рость

měnič: měnič převodů na koleпереключа́тель скоросте́й

nabrat: nabrat sílu/výšku/rychlostнабра́ть си́лу/высоту́/ско́рость

omezení: omezení rychlostiограниче́ние ско́рости

omezovač: motor. omezovač rychlostiограничи́тель ско́рости

pádový: pádová rychlostско́рость паде́ния, ско́рость при паде́нии

překročení: pokuta za překročení rychlostiштраф за превыше́ние ско́рости

rekord: rychlostní rekordреко́рд ско́рости

rychlost: omezená rychlostограниче́ние ско́рости движе́ния

rychlost: průměrná rychlostсре́дняя ско́рость

rychlost: závratná rychlostбе́шеная ско́рость

rychlost: nabrat rychlostнабра́ть ско́рость

rychlostní: rychlostní rekordреко́рд ско́рости

řadit: řadit rychlostiпереключа́ть ско́рости

šíření: fyz. rychlost šíření teplaско́рость распростране́ния тепла́

trojka: zařadit trojku rychlostвключи́ть тре́тью ско́рость

úhlový: fyz. úhlová rychlostуглова́я ско́рость

vyřadit: motor. vyřadit rychlostвы́ключить ско́рость