Hlavní obsah

trojka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslice) тро́йка, (ци́фра) три
  2. hovor.(co je jí označeno) тре́тий но́мер, тро́йкаsport. dát trojku v basketbaluзаби́ть трёхочко́выйzařadit trojku rychlostвключи́ть тре́тью ско́ростьtrojky velikost poprsíтре́тий разме́р (груди́)
  3. hovor.(trojice) тро́йкаslang. švédská trojkaшве́дская тро́йка, hovor. тройничо́к
  4. (spřežení) тро́йка

Vyskytuje se v

král: na Tři králeв креще́нский ве́чер

provoz: provoz na tři směnyрабо́та в три сме́ны

tři: tři tečkyмногото́чие

čtvrt: tři čtvrtě na desetбез че́тверти де́сять

čtvrtina: tři čtvrtinyтри четвёртых

disciplína: zvítězit ve třech disciplínáchпобеди́ть в трёх дисципли́нах

chod: oběd o třech chodechобе́д из трёх блюд

jet: Vlak jede ve tři hodiny.По́езд ухо́дит в три часа́.

kolečko: běžet tři kolečkaбежа́ть три кру́га

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.

mušketýr: Dumasovi Tři mušketýřiТри мушкетёра А. Дюма́

odbít: Odbily tři.Проби́ло три (часа́).

pětina: tři pětinyтри пя́тых

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

raz: raz, dva, třiраз, два, три

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

vězení: odsoudit koho na tři roky (do) vězeníприговори́ть кого к заключе́нию на три го́да

natvrdo: dostat tři roky natvrdoполучи́ть три го́да отси́дки

tři: pracuje za třiрабо́тает за трои́х

tři: než bys napočítal do tříв два счёта, в мгнове́ние о́ка

всего́: Откли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

разме́р: тре́тий разме́р груди́trojky prsa

сря́ду: три дня сря́дуtři dny za sebou

три: три челове́каtři lidé

тро́е: тро́е бра́тьевtři bratři

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

копе́йка: копе́йка рубль бережётkdo šetří, má za tři