Hlavní obsah

minimálně

Vyskytuje se v

minimální: минима́льная зарпла́таekon. minimální mzda

mzda: минима́льная/сре́дняя зарпла́таminimální/průměrná mzda

trvanlivost: (минима́льный) срок хране́ния(minimální) trvanlivost

úspora: эконо́мия на спи́чкахminimální úspora

хране́ние: срок хране́ния(minimální) trvanlivost (do) na obalu potravin, skladovatelnost

minimálně: Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.Stojí to minimálně tři tisíce rublů.