Hlavní obsah

хране́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. u(s)chovávání, skladování, chráněníсрок хране́ния(minimální) trvanlivost (do) na obalu potravin, skladovatelnostка́мера хране́нияúschovna zavazadel ap.
  2. přechovávání drog ap.

Vyskytuje se v

ка́мера: úschovna (zavazadel)ка́мера хране́ния (багажа́)

datum: datum spotřeby potravinсрок хране́ния

ochrana: výp. ochrana počítačových datхране́ние компью́терных да́нных

zavazadlo: úschovna zavazadelка́мера хране́ния

archivování: archivování materiálůархи́вное хране́ние материа́лов

prošlý: prošlé potravinyпросро́ченные проду́кты, проду́кты с исте́кшим сро́ком хране́ния

skladovací: skladovací teplotaтемперату́ра хране́ния

trvanlivost: (minimální) trvanlivost(минима́льный) срок хране́ния

trvanlivý: trvanlivé mlékoмолоко́ дли́тельного хране́ния

úschova: dát do úschovyсдать на хране́ние

úschovna: úschovna zavazadelка́мера хране́ния багажа́

хране́ние: (minimální) trvanlivost (do) na obalu potravin, skladovatelnostсрок хране́ния