Hlavní obsah

minimálně

Vyskytuje se v

minimální: ekon. minimální mzdaминима́льная зарпла́та

mzda: minimální/průměrná mzdaминима́льная/сре́дняя зарпла́та

trvanlivost: (minimální) trvanlivost(минима́льный) срок хране́ния

úspora: minimální úsporaэконо́мия на спи́чках

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.