Hlavní obsah

vítr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (proudění vzduchu) ве́терboční/čerstvý/nárazový vítrбоково́й/све́жий/поры́вистый ве́терrychlost větruско́рость ве́тра
  2. větry hovor.(střevní plyny) га́зы, ве́тры

Vyskytuje se v

o: běhat s větrem o závodбе́гать с ве́тром на перего́нки

síla: síla větruси́ла ве́тра

boční: boční vítrбоково́й ве́тер

dělat se: Dělá se vítr.Поднима́ется ве́тер.

mírný: mírný vítrсла́бый ве́тер

nápor: nápor větruнапо́р ве́тра

nárazový: nárazový vítrпоры́вистый ве́тер

ostrý: ostrý vítrре́зкий ве́тер

severní: severní vítrсе́верный ве́тер, норд

do: mluvit do větruброса́ть слова́ на ве́тер

odkud: Je už jasné, odkud vítr vane.Тепе́рь поня́тно, отку́да ве́тер ду́ет.

plášť: Je kam vítr, tam plášť.Он де́ржит нос по ве́тру., Он как флю́гер., Он то туда́, то сюда́.

tam: být kam vítr, tam plášťдержа́ть нос по́ ветру

ujíždět: ujíždět s větrem o závodнести́сь на перего́нки с ве́тром

vanout: vědět odkud vítr vaneпоня́тно, отку́да ве́тер ду́ет

závod: běžet s větrem o závodбежа́ть быстре́е ве́тра

верхово́й: верхово́й ве́терpovrchový vítr

ве́тер: боково́й ве́терboční vítr

ве́тер: поры́вистый ве́терnárazový vítr

ве́тер: ско́рость ве́траrychlost větru

моро́зный: моро́зный ве́терmrazivý vítr

боково́й: боково́й ве́терboční vítr

гнать: Ве́тер го́нит ту́чи.Vítr žene mraky.

о́стрый: о́стрый ве́терsilný vítr

броса́ться: броса́ться слова́миmluvit do větru

ве́тер: держа́ть нос по́ ветруkam vítr, tam plášť

ве́тер: отку́да ве́тер ду́етodkud vítr vane

иго́лка: куда́ иго́лка, туда́ и ни́ткаkam vítr, tam plášť

флю́гер: как флю́герkam vítr, tam plášť, jako korouhvička