Hlavní obsah

ско́рость

Vyskytuje se v

ве́тер: rychlost větruско́рость ве́тра

разме́рность: rozsah rychlostiразме́рность ско́рости

сверхзвуково́й: nadzvuková rychlostсверхзвукова́я ско́рость

свет: rychlost světla ско́рость све́та

переключи́ть: zařadit rychlostпереключи́ть ско́рость

nadzvukový: nadzvuková rychlostсверхзвукова́я ско́рость

obvodový: fyz. obvodová rychlostокружна́я ско́рость

okamžitý: fyz. okamžitá rychlostмгнове́нная ско́рость

přenos: rychlost přenosu datско́рость перено́са да́нных

přenosový: výp. přenosová rychlostско́рость переда́чи

rychlost: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

rychlostní: rychlostní stupeňпереда́ча, ступе́нь ско́рости

světlo: fyz. rychlost světlaско́рость све́та

vítr: rychlost větruско́рость ве́тра

zvuk: rychlost zvukuско́рость зву́ка

dovolený: dovolená rychlostдопусти́мая ско́рость

nabrat: nabrat sílu/výšku/rychlostнабра́ть си́лу/высоту́/ско́рость

omezení: omezení rychlostiограниче́ние ско́рости

omezovač: motor. omezovač rychlostiограничи́тель ско́рости

překročení: pokuta za překročení rychlostiштраф за превыше́ние ско́рости

rekord: rychlostní rekordреко́рд ско́рости

řadit: řadit rychlostiпереключа́ть ско́рости

šíření: fyz. rychlost šíření teplaско́рость распростране́ния тепла́

trojka: zařadit trojku rychlostвключи́ть тре́тью ско́рость

úhlový: fyz. úhlová rychlostуглова́я ско́рость

vyřadit: motor. vyřadit rychlostвы́ключить ско́рость

ско́рость: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего