Hlavní obsah

rychlostní

Přídavné jméno

  1. (limit, kontrola ap.) скоростно́й, (каса́ющийся) ско́ростиrychlostní rekordреко́рд ско́ростиsport. rychlostní zkouškaскоростно́й уча́стокsport. rychlostní závodyскоростны́е го́нки
  2. (páka ap.) (каса́ющийся) ско́ростиrychlostní stupeňпереда́ча, ступе́нь ско́ростиrychlostní pákaрыча́г переключе́ния скоросте́йrychlostní skříňкоро́бка переда́ч

Vyskytuje se v

stupeň: сте́пень переда́чи, переда́чаtech. rychlostní stupeň

rekord: реко́рд ско́ростиrychlostní rekord

переключа́тель: переключа́тель переда́чpřehazovačka na kole, řazení rychlostních stupňů

rychlostní: скоростно́й уча́стокsport. rychlostní zkouška