Hlavní obsah

rychlost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (míra pohybu) ско́рость, быстрота́, темпomezená rychlostограниче́ние ско́рости движе́нияprůměrná rychlostсре́дняя ско́ростьzávratná rychlostбе́шеная ско́ростьnabrat rychlostнабра́ть ско́ростьzvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чегоv plné rychlostiна по́лной ско́рости
  2. (veličina) ско́ростьrychlost zvuku/světlaско́рость зву́ка/све́та
  3. (spěch, chvat) быстрота́hovor. спе́шка, поспе́шность
  4. (rychlostní stupeň) ско́рость, ступе́нь коро́бки переда́чZařaď si rychlost.Включи́ переда́чу.

Vyskytuje se v

nadzvukový: nadzvuková rychlostсверхзвукова́я ско́рость

obvodový: fyz. obvodová rychlostокружна́я ско́рость

okamžitý: fyz. okamžitá rychlostмгнове́нная ско́рость

přenos: rychlost přenosu datско́рость перено́са да́нных

přenosový: výp. přenosová rychlostско́рость переда́чи

světlo: fyz. rychlost světlaско́рость све́та

vítr: rychlost větruско́рость ве́тра

zvuk: rychlost zvukuско́рость зву́ка

dovolený: dovolená rychlostдопусти́мая ско́рость

nabrat: nabrat sílu/výšku/rychlostнабра́ть си́лу/высоту́/ско́рость

omezení: omezení rychlostiограниче́ние ско́рости

omezovač: motor. omezovač rychlostiограничи́тель ско́рости

plný: v plné rychlostiна по́лном ходу́

překročení: pokuta za překročení rychlostiштраф за превыше́ние ско́рости

řadit: řadit rychlostiпереключа́ть ско́рости

šíření: fyz. rychlost šíření teplaско́рость распростране́ния тепла́

úhlový: fyz. úhlová rychlostуглова́я ско́рость

vyřadit: motor. vyřadit rychlostвы́ключить ско́рость

blesk: rychlostí bleskuмолниено́сно

ве́тер: rychlost větruско́рость ве́тра

мо́лния: rychlostí blesku, bleskurychleс быстрото́й мо́лнии

разме́рность: rozsah rychlostiразме́рность ско́рости

сверхзвуково́й: nadzvuková rychlostсверхзвукова́я ско́рость

свет: rychlost světla ско́рость све́та

ско́рость: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

переключи́ть: zařadit rychlostпереключи́ть ско́рость

ход: nejvyšší rychlostпо́лный ход

rychlost: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего