Hlavní obsah

omezení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

omezený: práv. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностью

ručení: ekon., práv. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностью

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностью

import: omezit importсократи́ть и́мпорт/ввоз

neomezený: neomezený internetбезлими́тный интерне́т

neomezený: neomezené pole působnostiнеограни́ченное по́ле де́ятельности

omezený: omezená platnostограни́ченный срок де́йствия

omezit: omezit počet účastníkůограни́чить число́ уча́стников

omezit: omezit výrobuсверну́ть произво́дство

omezit: omezit koho v právechограни́чить кого в права́х

rychlost: omezená rychlostограниче́ние ско́рости движе́ния

viditelnost: snížená/omezená viditelnostпони́женная/ограни́ченная ви́димость

неограни́ченный: неограни́ченный Интерне́тneomezený internet

о́бщество: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným

анли́м: анли́м Интерне́тneomezený internet

ограни́чить: ограни́чить кого в права́хomezit koho v právech

подре́зать: подре́зать кры́льяpřistřihnout křídla, přen. spoutat, omezit

полномо́чие: неограни́ченные полномо́чияneomezené pravomoci

ско́рость: ограниче́ние ско́рости движе́нияomezená rychlost

това́рищество: това́рищество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným

узколо́бый: узколо́бая то́чка зре́нияomezené hledisko